ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน
Miskawaan Women’s Health Center

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร และฝากครรภ์
ติดต่อ และทำนัดหมายล่วงหน้า

ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน
Miskawaan Women’s Health Center

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร และฝากครรภ์
ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน - Miskawaan Women’s Health Center
เรื่องราวของเรา
ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน เป็นคลินิกที่จะช่วยดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ช่วยให้ตั้งครรภ์ได้ในภาวะผู้มีบุตรยาก ดูแลการฝากครรภ์ ไปจนถึงการคลอดบุตร เพื่อให้คู่สามีภรรยามีบุตรที่สุขภาพแข็งแรง ดั่งใจต้องการ
พบกับเรื่องราวอีกมากมาย

การบริการสุขภาพสตรีทั่วไป

ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน Miskawaan Women’s Health Center

เนื่องจากผู้หญิงมีความหลากหลาย และมีความต้องการต่างออกไปในทุกช่วงวัย เช่น การวางแผนครอบครัว และการมีบุตรในช่วงวัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนถ่ายทางอารมณ์ และสุขภาพในช่วงวัยทอง รวมไปถึงการตรวจประจ ...
การดูแลสุขภาพของสุภาพสตรี

การบริการภาวะมีบุตรยาก

คู่สามีภรรยาที่เข้ามาปรึกษา จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรี และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่จะคอยให้คำปรึกษากับทุกคู่อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยทีมนักวิทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ และเครื่องมื ...
การดูแลภาวะมีบุตรยาก

จุดเด่นของศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน - Miskawaan Women’s Health Center

นายแพทย์ธิบดี (หมอเบียร์) เป็นหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน จึงสามารถให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำตอบแก่ทุกปัญหาของภาวะมีบุตรยาก ได้อย่างลึกซึ้ง และตรงจุด

คู่สามีภรรยา สามารถใช้เวลาในการคุยกับคุณหมอในการซักถามข้อสงสัย รวมไปถึงวางแผนการรักษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การตั้งครรภ์ราบรื่น

มีเครื่องมือแพทย์ครบ และทันสมัย จึงทำให้ทุกขั้นตอนของการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการดูแลการตั้งครรภ์จบในที่เดียว

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพสตรีเป็นอย่างดี พร้อมดูแลใกล้ชิด และให้คำตอบตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถทำนัดได้หลังเลิกงาน และในวันหยุด ทำให้สามารถมาพบแพทย์ได้โดยสะดวก และไม่ต้องลางาน

สิทธิพิเศษ

ลงทะเบียนกับเราเพื่อรับข่าวสาร และสิทธิพิเศษก่อนใคร