ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน Miskawaan Women’s Health Center

การบริการภาวะมีบุตรยาก

คู่สามีภรรยาที่เข้ามาปรึกษา จะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรี และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่จะคอยให้คำปรึกษากับทุกคู่อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยทีมนักวิทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
เรามีบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายเพื่อให้คู่สามีภรรยามีบุตรที่สุขภาพแข็งแรง ตั้งแต่การให้คำแนะนำเบื้องต้นในคู่ที่เริ่มมีบุตรยาก การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI; Intrauterine insemination) การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI; In Vitro Fertilization/Intracytoplasmic sperm injection) และ การฝากไข่ (Egg freezing) เป็นต้น
สำหรับคู่สามีภรรยาที่มีปัญหาด้านพันธุกรรม เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการคัดพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT; Preimplantation genetic testing) เพื่อให้บุตรที่เกิดมาไม่มีภาวะผิดปกติเหล่านี้และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF; In Vitro Fertilization)

คือการนำเซลล์ไข่ของผู้หญิงมาผสมกับตัวอสุจิของผู้ชายภายนอกร่างกาย เพื่อให้ได้เป็นตัวอ่อน จากนั้นทีมแพทย์จะเลี้ยงตัวอ่อนต่ออีก 3-7 วัน ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับสู่ร่างกายของผู้หญิงเพื่อให้ตั้งครรภ์ต่อไป โดยคู่สามีภรรยาที่เหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้วคือ คู่สามีภรรยาที่ที่ภรรยามีภาวะท่อนำไข่อุดตัน หรือสามีมีภาวะตัวอสุจิไม่แข็งแรงเล็กน้อย เป็นต้น

การทำเด็กหลอดแก้วโดยการคัดตัวอสุจิ (ICSI; Intracytoplasmic sperm injection)

คือการนำเซลล์ไข่ของผู้หญิงมาผสมกับตัวอสุจิของผู้ชายภายนอกร่างกาย แต่ทีมแพทย์จะเป็นคนคัดเชื้ออสุจิที่ดีที่สุดเพื่อมาผสมกับไข่แบบหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นตัวอ่อน และจะเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่ออีก 3-7 วัน ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนกลับสู่ร่างกายของผู้หญิงเพื่อให้ตั้งครรภ์ต่อไป โดยคู่สามีภรรยาที่เหมาะกับการทำเด็กหลอดแก้ววิธีนี้คือ คู่สามีภรรยาที่สามีมีภาวะตัวอสุจิไม่แข็งแรงปานกลางเป็นต้นไป

การฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก/ผสมเทียม (IUI; Intrauterine insemination)

เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากขั้นต้น โดยจะเป็นการคัดน้ำเชื้อของผู้ชายให้เหลือแต่ตัวอสุจิที่เคลื่อนที่ดีและแข็งแรง จากนั้นคุณหมอจะทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกผู้หญิงในวันไข่ตก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ไข่กับตัวอสุจิได้เจอกันง่ายขึ้น โดยวิธีนี้เหมาะกับคู่สามีภรรยาที่มีเพศสัมพันธ์กันน้อย หรือภรรยามีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง เป็นต้น

การแช่แข็งไข่ และตัวอ่อน (Egg and Embryo freezing)

เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว แต่ใช้การแช่แข็งเซลล์ไข่ หรือตัวอ่อน เพื่อนำไปใช้ตั้งครรภ์ในอนาคต หัตถการนี้ทำให้คู่สามีภรรยาสามารถกำหนดแนวทางชีวิตการมีลูกของตนเองได้ง่ายขึ้น เหมาะกับคู่แต่งงานยุคใหม่ที่ต้องการใช้เวลาทำงาน หรือท่องเที่ยวก่อนแล้วค่อยมีลูก

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT; Preimplantation genetic testing)

เป็นการตรวจสอบว่าตัวอ่อนที่เราจะใส่มีพันธุกรรมผิดปกติ เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ซึ่งเหมาะสมสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีโรคทางพันธุกรรมต่างๆ หรือภรรยาที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นต้น

การตรวจพันธุกรรมด้านมะเร็งของคู่สามีภรรยาก่อนการตั้งครรภ์ (Cancer screening)

ในบางกรณีที่คู่สามีภรรยามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง เช่น มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจนี้จะช่วยให้รู้ว่าลูกมีโอกาสที่จะได้รับพันธุกรรมนี้ไปด้วยหรือไม่ และสามารถตรวจพันธุกรรมมะเร็งในตัวอ่อนเพื่อป้องกันการถ่ายทอดสู่ลูกรุ่นต่อไปได้ด้วย

Get to know more

MISKAWAAN WOMEN’S HEALTH CARE SERVICE