ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน Miskawaan Women’s Health Center

การดูแลสุขภาพของสุภาพสตรี

เนื่องจากผู้หญิงมีความหลากหลาย และมีความต้องการต่างออกไปในทุกช่วงวัย เช่น การวางแผนครอบครัว และการมีบุตรในช่วงวัยเจริญพันธุ์ การเปลี่ยนถ่ายทางอารมณ์ และสุขภาพในช่วงวัยทอง รวมไปถึงการตรวจประจำปีเพื่อรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ

ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล คู่สามีภรรยา ทั้งการให้กำเนิดบุตรและสุขภาพในช่วงวัยทองอีกด้วย leading-edge fertility treatmentsรวมถึงผู้สูงอายุที่บ้านชองทุกคนด้วยตรวจประจำปี

ผู้หญิงควรตรวจภายใน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก และตรวจอัลตราซาวน์ดูมดลูก-รังไข่ทุกปี เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

วางแผนครอบครัว

เราช่วยให้คู่สามีภรรยาวางแผนครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละคู่ ไม่ว่าจะเป็นการคุมกำเนิดอย่างไรให้มั่นใจว่าไม่ท้องแน่นอน หรือทำอย่างไรให้มีลูกได้สมดั่งใจปรารถณา

ภาวะวัยทอง

วัยทองเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง เราจึงตั้งใจดูแลให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ทั้งในด้านอารมณ์, ฮอร์โมน และอาการร้อนวูบวาบในวัยทอง

โรคสตรีทั่วไป

ผู้หญิงมักมีภาวะเฉพาะตัวหลายอย่างที่ผู้ชายไม่มี เช่น เนื้องอกมดลูก, ช็อคโกแลตซิสต์ หรือภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง ซึ่งภาวะเหล่านี้มักจะตรวจเจอในขณะที่ตรวจประจำปี และเมื่อพบแล้วสามารถรักษาได้ทันที

Get to know more

MISKAWAAN WOMEN’S HEALTH CARE SERVICES